Perinteinen kiinalainen lääketiede on luonnonmukainen ja monipuolinen tie kokonaisvaltaiseen terveyteen ja hyvinvointiin

Nykyinen terveydenhoito

Viimeisten 30 vuoden ajan ihmiset ovat alkaneet länsimaissa ajattelemaan entistä enemmän terveyttään ja panostamaan hyvinvointiinsa. Tämä on lisännyt erilaisten itämaisten filosofioiden ja hoitomuotojen kasvavaa suosiota. Ihminen on myös ryhtynyt ottamaan enemmän vastuuta omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan. Kiinalaisen lääketieteen etuna onkin se, että se selittää ihmisen kehon toiminnan selkeällä ja yksinkertaisella tavalla.

Kiinalainen lääketiede voidaan nähdä kattoterminä erilaisille vaihtoehtoisille hoitomuodoille, jotka täydentävät toisiaan pikemmin kuin sulkevat toisiaan pois. Monissa perinteisissä kiinalaista lääketiedettä harjoittavissa sairaaloissa Kiinassa toimivat perinteiset ja luonnonmukaiset hoitomenetelmät rinnakkain länsimaisen lääketieteen hoitomuotojen kanssa. Ihmisen sairastuttua on keskeistä palauttaa hänen terveytensä – ei kiistellä koulukunnista.

Kiinalaisen ja länsimaisen lääketieteen filosofinen ero – vai onko eroa?

Perinteisessä kiinalaisen lääketieteen näkemyksessä pyritään ihmistä hoitamaan ennalta, jotta hän ei sairastuisi. Terveys käsitteenä ei ole vain oireettomuutta, vaan dynaamista ja elinvoimaista kokonaisvaltaisesti hyvää oloa. Luonnollisesti kiinalaisesta lääketieteestä voi löytää monien sairauksien hoitoa tukevaa vaikutusta. Länsimaisessa lääketieteessä puolestaan keskitytään hoitamaan sairastunutta. Monesti tämä hoito keskittyy sairauden oireiden mukaiseen hoitoon. Nykyisin on kuitenkin havaittavissa että terveydenhuoltojärjestelmä panostaa aiempaa huomattavasti enemmän terveyden edistämiseen, koska se on kustannustehokkaampi vaihtoehto kuin sairauden hoitaminen. Tulevaisuudessa sekä itämainen että länsimainen terveydenhoitojärjestelmä voivat toimia rinnakkain toisiaan tukien.

Jing, Qi ja Shen

Kiinalaisen lääketieteen pääkäsitteitä ovat Jing, Qi ja Shen. Qi tarkoittaa elämän energiaa, joka on jotain suurta ja mystistä ja joka jakaantuu useaan alalajiin. Jing puolestaan on esenssi ja Shen henki. Ihminen on terve silloin kun Qi virtaa häiriöttä. Lin Shu on sanonut kirjassaan Spiritual Pivot, että kun Qi virtaa, ihminen on terve; kun Qin virtaus häiriintyy, ihminen sairastuu. Kun Qin virtauksessa on tukos, aiheutuu siitä kipua ja kun Qin virtaus pysähtyy, ihminen kuolee. Kun Qi on vahva ja virtaa hyvin, myös Shen voi hyvin.

Qin virtausta on mahdollista tukea monin eri tavoin. Tärkeää on rentoutuminen ja stressin vähentäminen esimerkiksi meditoimalla, jolla on vaikutusta myös Shenin hyvinvointiin. Qin virtausta voi lisätä myös hyvänlaatuisella ravinnolla, hieronnalla sekä erilaisilla energiahoidoilla. Kiinalaiseen lääketieteeseen kuuluvat myös erilaiset Qi-harjoitukset, joilla on terveyttä ja hyvinvointia edistäviä vaikutuksia. Harjoitusten uskotaan myös olevan avain pitkäikäisyyteen.