Hieronnan käyttö

Hieronta on erinomainen menetelmä lihashuollossa sekä kehon hyvinvoinnin ylläpidossa. Heikosti suoritettu lihashuolto ja hieronnan puute ilmenee usein erilaisina lihasjännityksinä sekä kiputiloina, joilla on taipumus levitä ja pahentua. Monesti jalkojen tai alaselän jumiutuminen johtaa selän jumiutumiseen, josta se nousee kohti niskaa ja hartioita ja lopulta ilmentyä päänsärkyinä. Monesti päänsärkyä hoidetaan itsehoitona oireiden mukaisesti mikä tarkoittaa yleensä särkylääkkeiden napsimista ja kun tätä on jatkunut tarpeeksi pitkään niin seurauksena on vatsaongelmat, joita sitten lääkitään erilaisilla lääkkeillä. Usein kuitenkin säännöllinen käynti hieronnassa ja hieronnan vaikutusten hyödyntäminen ennen oireiden esiintymistä auttaisi ja olisi monesti parempi ratkaisu hyvinvointimme kannalta.

Ongelmat eivät synny yhdessä yössä

Kuten edellisessä kappaleessa esitetystä esimerkistä kävi ilmi, ongelmat eivät synny yhdessä yössä, vaan ne ovat pitkäkestoisemman kehityksen tulosta. Keho toimii näin. Muutos ei tapahdu välittömästi, mutta kuitenkin me odotamme saavamme välittömiä tuloksia käydessämme hieronnassa. Joskus ihanteellisissa olosuhteissa kertakäynti riittääkin, mutta useimmiten pitkän ajan kuluessa hankitut ja kroonistuneet lihasjännitykset eivät poistu yhdellä eikä vielä kahdellakaan hieronnalla, vaan korjaantuminen vie aikaa. Monesti hyviä tuloksia saadaan aikaan 5 – 10 hieronnan sarjoilla. Pysyvämpiä muutoksia varten tarvitaan kuitenkin myös hierottavan omaa aktiivisuutta ja halua korjata tilannettaan.

Kokonaisuus on useamman tekijän summa

Hieronnalla voidaan rentouttaa lihaksia, mutta tämä ei yksin riitä. Hyvään lihashuoltoon kuuluvat myös aktiivinen venyttely, jumppaaminen sekä kehon virheasentojen korjaaminen. Keho pyrkii hakeutumaan vanhaan virheasentoon, koska se on kehoon vakiintunut olotila. Jotta vaivasta on mahdollista päästä kokonaan eroon, tulisi hierontojen välillä tarkastella omia tapoja ja esimerkiksi työasentoja ja aina kun saa itsensä kiinni huonossa asennossa olemisesta, tulisi tietoisesti korjata keho oikeaan asentoon.

Tätä korjausta ei tule yrittää voimalla ja väkisin, vaan vähän kerrallaan. Tietoinen itsensä venyttäminen hyvään asentoon vaikuttaa tuki- ja liikuntaelimistön sisäisiin syviin lihaksiin. Kun nämä lihakset asettuvat hyvään asentoon, myös keho alkaa korjaamaan itseään tehokkaasti. Tähän prosessiin kuluu yleensä noin kolme kuukautta aloittamishetkestä. Ajanjakso saattaa kuulostaa pitkältä, mutta tämän ajan jälkeen voidaan odottaa pitkäkestoisia tuloksia.