Useimmat sairaudet johtuvat kehoon energisoituneesta stressistä.

Hieronta ja energiahoitaminen ovat luonnonmukaisia stressiä ja kehossa olevia jännityksiä vähentäviä parannusmenetelmiä, joiden tehokkuus perustuu terapeuttiseen kosketukseen. Hoitomenetelmien historiassa nämä ovat todennäköisesti olleet ensimmäiset ihmiskunnan käyttämät ja vanhimmat hoidot. Hieronnan ja energiahoitojen jälkeen ovat tulleet ihon alle tunkeutuvat akupunktio ja kirurgia.

Holisistisen näkemyksen mukaan ihmisen hyvinvointi perustuu tasapainoon, jossa ravinto, lepo, työ ja ihmissuhteet ovat oikeassa suhteessa. Tämä on ideaalitilanne. Monesti kuitenkin täydellistä tasapainoa on mahdotonta saavuttaa, jolloin keho ajautuu stressitilaan. Kun stressi jatkuu pitkäkestoisena, se johtaa sairastumiseen. Tämän on myös koululääketiede tunnistanut ja tunnustanut. Vaihtoehtoiset hoidot eivät korvaa koululääketiedettä ja haasta sen saavutuksia, mutta ne voivat olla erinomaisena tukena ylläpidettäessä ihmisen terveyttä ja autettaessa häntä tasapainoon sairaustiloissa ja kehon energiavirtojen häiriintyessä.

Hieronnan ja energiahoitamisen menetelmien yhtäläisyyttä ja eroja

Hieronnassa käytetään menetelminä erilaisia mekaanisia sivelyjä, painamista, hankausta sekä lihasten venytyksiä, joilla vähennetään lihasten jännitystä ja parannetaan kudosten nesteiden kiertoa. Hieronnan terveydelliset vaikutukset voivat ulottua yleisen hyvinvoinnin ja energisyyden lisääntymisestä myös verenkierron ja esimerkiksi ruoansulatuksen tehostumiseen.

Energiahoidoissa voidaan hyödyntää vastaavia menetelmiä kuin hieronnassa, mutta pääpaino on kuitenkin ihmisessä olevien energiavirtojen vapaa virtaus. Tällöin hoitaminen voi tapahtua joko ihokosketuksella, mutta myös ilman kosketusta. Energiahoidoissa hoidetaankin usein kehossa olevia erilaisia fyysisiä jännityksiä mutta myös ihmisen tunnetilassa olevia asioita. Monesti hoidettava henkilö voi nukahtaa hoidon aikana. Tällöin voidaan sanoa, että hoito vaikuttaa hänen syvempiin kerroksiinsa ja voi purkaa hänen alitajunnastaan negatiivisia asioita. Tällöin energiahoidon vaikutus voi olla joskus hyvinkin dramaattinen erilaisten tunnejännitteiden vapautuessa.

Useimmiten parhaat hoitotulokset syntyvät kuitenkin kosketuksen ja energiakentän kautta tapahtuvan hoidon yhdistelmänä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että hoidettavaa ihmistä tarkastellaan kokonaisvaltaisesti. Ensin hänen kehostaan voidaan hieroa ja puristella pois tukokset ja tämän jälkeen jatkaa hänen hoitamistaan energiakentän kautta.